Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
STATsupport

Oferta dla studentów

Jeżeli musisz przeprowadzić analizę statystyczną do swojego projektu zaliczeniowego, pracy licencjackiej czy magisterskiej, a metodologia i statystyka nie są Twoją najmocniejszą stroną to dobrze trafiłeś. Oferujemy pomoc statystyczną przy planowaniu badań, formułowaniu pytań badawczych i hipotez, interpretacji wyników i wyciąganiu końcowych wniosków.

Przykładamy szczególną uwagę do tego, aby efekty naszej pracy były dla Ciebie w pełni zrozumiałe. Wyznajemy zasadę, że wyniki badań powinny być przedstawione tak prosto, jak to tylko możliwe (ale nie prościej). W razie potrzeby możemy do raportu dołączyć notkę o wykorzystanych w analizie metodach, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

Wstępna konsultacja do niczego nie zobowiązuje i jest bezpłatna. U nas płacisz dopiero po zakończeniu zlecenia. Dodatkowo oferujemy wsparcie merytoryczne, aż do momentu obrony!

Analiza statystyczna danych

 • Wyliczanie i interpretacja statystyk opisowych (miary tendencji centralnej, zmienności, asymetrii, koncentracji)
 • Wykonanie odpowiednich testów statystycznych (analiza i interpretacja)
 • Wizualizacja danych (tabele, wykresy)
 • Opracowanie wyników w formie raportu

Projektowanie procesu badawczego

 • Formułowanie pytań badawczych i hipotez
 • Wybór narzędzi i technik badawczych
 • Dobór próby

Badania eksperymentalne

 • Planowanie eksperymentu
 • Analiza statystyczna wyników eksperymentu
  • analiza wariancji (ANOVA, MANOVA)
  • analiza kowariancji
  • testy post-hoc, analiza kontrastów
  • testy nieparametryczne (testy Manna-Whitney’a, Wilcoxona, Friedmana, chi²)
  • oraz inne w zależności od schematu badawczego

Badania ankietowe

 • projektowanie kwestionariusza do badania ankietowego
 • kodowanie ankiet
 • Wprowadzanie ankiet
 • analiza wyników badań ankietowych
 • analiza ankiet
 • analiza mocy dyskryminacyjnej pozycji
 • analiza rzetelności
 • analiza czynnikowa
 • analiza współzależności (korelacje, analiza regresji, korespondencji)
 • analizy przekrojowe
 • oraz inne

Wsparcie przy pracy z pakietami statystycznymi:

 • STATISTICA
 • SPSS
 • SAS
 • Excel

Copyright ©2013 STATsupport Krzysztof Dudziak.

tel. +48 783-310-365,     e-mail: info@statsupport.pl,     Gadu-Gadu 949041